BİZ KİMİZ
 
HİZMETLER

::


::

::

Toplumsal Duyarlılık
Projeleri


Engelli Öğrenciler Birimi

Yardım Kampanyaları

 
ETKİNLİKLERİMİZ
:: Basında Biz
 
DUYURULAR
 
Farklı illerden gelen yardım çağrılarına destek vermek isterseniz sizler için bir liste hazırladık. Liste


E-posta: engelsizkampus@bilkent.edu.tr

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME ANKETİ

1. Çalıştay içeriği ile ilgili faydalı gördüğünüz noktaları

 • Akademik faaliyetler
 • Yaşama aktif katılım
 • Mimari yapı
 • Aynı hedefler için bir araya gelen insanların tanışması .
 • Yeni kurulacak birimimiz için yol gösterici oldu.
 • Amacını çok açık öğrenmiş olduk
 • Engelli öğrenci birimini yeri kurulan bir üniversite için temel teskil edecek tüm unsurlar görüşüldü.
 • Derlerden muafiyetin engelli öğrenciler için son caredir.
 • Bu konu etkin ve başarılı üniversite projelerin bazılarıdır.
 • Her universitenin engelliler biriminde yapılan çalışmalar anlatıldı.
 • Çalısma gruplarının oluşturularak bir ekip ruhu oluşturuldu.
 • Engellilerin sosyal entegrasyonunun sağlanmasındaki içtenlik.
 • Mimari olarak binaların uyumlu olması ile ilgili bilgilendim. Sorumlulugum alanındaki binalar için yararlı oldu.
 • Konu ile ilgili çalışan akademisyenlerle tanışmak.
 • Engelli bireylerle ilgili bilglendim.
 • Diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile fikir alış-verişinde bulunmak faydalı oldu.
 • Üniversitemizde neler yapılabileceği konusunda fikir edindim.
 • Konuşulanların hayata geçirilmesi için kaynak sağlayacak kişilerin katılımı sağlanabilir. Onlara farkındalık sağlanmalı.
 • Çok şey ele alındı, konusuldu.
 • Üniversiteler arası bilgi alış-verişinde bulunuldu.
 • Uzman görüşlerinin alınması.
 • Farklı gruplar hakkında bilgi edinildi.
 • Diğer kurumların uygulama ve yaklaşımları hakkında bilgi edinildi.
 • Konu ile ilgili kişi ve kurumları tanışma olanağı oldu.
 • Akademik çalıştay.
 • Engelli öğrenci birimleri nasıl çalışmalı değerlendirildi.
 • Yaşam konulu çalıştay.
 • Küçük çalışma gruplarının oluşturulması.
 • Öğrencilerin çalıştaya dahil edilmesi.
 • Üniversite tanıtımları.
 • Tecrübe paylaşımı. (Başarılı örnekler)
 • Sorunların tespiti.
 • Çözüm yolları.
 • Engelli öğrenci birimi kurulması – kurumsallaşması.
 • Üniversitelerin deneyim paylaşımları.
 • Yapılanlar kayıt altına alınsın. (Video vs.)
 • Kayıt altına alınan bilgilerin mail yolu ile katılımcılara gönderilmesi.
 • Bireysel başarıların paylaşılması.
 • Kurumsal başarıların paylaşılması.
 • Her ikisinden doğan sinerji ile yeni modellerin oluşması.

2. Eksik, değiştirilmei gereken ya da ele alınması gerktiğini düşündüğünüz noktalar

 • Sınav sistemi yeni yaklaşımlar.
 • Üniversitelerin engelsizleştirilmesi.
 • Engelli öğrenci birimlerinin aktif çalışması.
 • İstihdam problemi.
 • Akademik personelin bilinç düzeyinin arttırılması.
 • Engellilerin ailelerinde işin içinde sokulması.
 • Engelli öğrencilerin üniversite öncesinden itibaren takip edilip üniversiteye gitmeden önce haklarının ve toplumun özürlüye bakış açısının değştirilmesi için neler yapılabilir bakılması.
 • Konu paydaşlarının temsil edilmesi sağlanabilirdi. (YÖK temsilcisi, vb.)
 • Zamanlama konusuna dıkkat edilebilirdi.
 • Özel eğitim konusunda uzman olan öğretim üyelerinin sayısı artılırılmalı ve seminer vermesi için çalıştayda yer alması.
 • Konuklara mikrofon verilmemesi.
 • Sesli ve yazılı kayıt tutulmaması.
 • Çalıştay gündeminin geç verilmesi ve uyulmaması.
 • Materyal ile ilgili konular da olmalı.
 • Yurt dışı imkanları konusundaki bilgileri olmalı.
 • Küçük gruplarda tartışılan konuların yeterince sistematik işlenememesi.
 • Organizasyondakı eksiklikler.
 • Çalışma sistematiği.
 • Sunumlara az süre ayrılması.
 • Terminoloji konusunda hala sorunlar var, konuşamalı.
 • Birim kurmada sorunlar nasıl aşılacak?
 • Eğiticilerde farkındalık yaratma yolları neler?
 • İlköğretim ve orta öğretimde engelli öğrenci eğitminin önundeki engellerin kaldırılmasına yönelik alt yapı ve eğitim modelleri oluşturulmalı.
 • Üniversite eğitiminde nicelik ve nitelik artırılmalı.
 • Engellılere yönelik lisans eğitimlerinde kontenjan artırılmalı.
 • Üniversiteler bütçelerine konu ile ilgili ödenek koymalı.

3. Organizasyon ve yöntemler konusunda yorumlar ve öneriler

 • Organizasyon verimli geçti.
 • Organizasyon üst yönetim tarafından desteklenmesi gerekir.
 • Katılımcıların, engelli üniversite hocaları ve öğrencilerin ana etkinlikleriyle yönlendirilmesi.
 • Çalıştayın üniversite tarafından desteklenmesi, katılımcılara konaklama ve yemek imkanlarının verilmesi.
 • Herşey içten ve doğaldı. Teşekkürler.
 • Bundan sonraki çalıştay bir başka yerde, iyi örnek bir yerde (Anadolu Üniversitesi gibi) yapılabilir.
 • Çalıştayların her yıl ve farklı illerde yapılması faydalı olur.
 • Verimlilik süperdi. İyi çalıştık. Katıldığım onca kongreden daha iyidi. Biraz daha katılım arttırılabilir ver organizasyon için destek alınabilirse daha mukemmel olur.
 • Organizasyon iyi niyetli ama yetersiz.
 • Organizasyon yetersizliği (yönlendirme, ulaşım, dinleme mola , çalışma yerlerinin seçimi, vb.) kurum yönetiminin bu organizasyonu desteklenmediği izlenimi uyandırıyor.
 • Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkurler. Ama ODTܒde biraz daha ilgi duyan birimler olmalıdır.
 • Sağlanan malzemelerin engel gruplarına göre erişilebilir olarak hazırlanmaması.
 • Çay-yemek organizasyonu yeterli değil.
 • Daha organize bir çalıştay yapılır.
 • Faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi.
 • Eksiklikler olmakla birlikte herşey çok güzeldi.
 • Çay-Kahve ikramı olabilir.
 • Dışarıdan gelenler için kalacak yer imkanı sağlanabilir.
 • Organizasyonun sekreteryası olmalı (zorunlu).
 • Teknik alt yapı yetersizliği giderilmeli.
 • Ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çözümlenmeli.
 • Konaklama ve iaşe sorunu toplu olarak çözümlenmeli.
 • Organizasyon mali yükü üniversite bütçesinden karşılanmalı.

 | Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |